Seznamy uživatelů

Seznam všech uživatelů

Tento seznam obsahuje všechny hráče, které jsou na serveru registrování. Jsou zde také vidět jejich statistiky výher a proher.

Jednotliví hráči jsou zobrazeni v tabulce a v jednotlivých sloupcích můžete najít následující informace:

  • Přezdívka hráče včetně jména
  • Počet vítězství
  • Počet proher

Poslední sloupec umožnuje různé akce, které můžete kliknutím na ně provést.

Můžete vidět následující akce:

  • Požádat hráče o přátelství (Pokud ho ještě nemáte v seznamu přátel, můžete ho zde o přátelství požádat. )
  • Detail (Zobrazí podrobnosti o hráči a můžete ho zde vyzvat ke hře)

Seznam přihlášených uživatelů

Tento seznam obsahuje podobné informace jako seznam všech uživatelů, ale zobrazuje pouze uživatele, kteří jsou právě přihlášení.

Tabulka, kterou vidíte obsahuje v jednotlivých sloupcích následující údaje:

  • Přezdívku hráče včetně jména
  • Počet vítězství
  • Počet proher

Poslední sloupec opět umožnuje různé akce, které můžete kliknutím na ně provést.

Můžete vidět následující akce:

  • Požádat hráče o přátelství (Zobrazí se pouze, pokud hráče ještě nemáte mezi přáteli )
  • Detail (Zobrazí podrobnosti o daném hráči a můžete ho posléze vyzvat ke hře)

Seznam kamarádů

Zde uvidíte seznam všechny Vašich přátel. 

Jednotlivé hráči jsou zobrazeni v tabulce a v jednotlivých soupvích můžete najít následující informace:

  • Přezdívku hráče včetně jeho jména
  • Počet her, které vyhrál
  • Počet her, které prohrál

Můžete zde vidět následující akce:

  • Zrušit přátelství (Tato akce odstraní daného hráče ze seznamu přátel)

Seznam mých žádostí o přátelství

Zobrazuje všechny žádosti o přátelství, které ještě nebyly potvrzeny.

Jednotliví přátelé jsou zobrazeni v tabulce a vidíte následující údaje

  • Přezdívku přítele včetně jména
  • Počet vyhraných her
  • Počet prohraných her

Poslední sloupec umožnuje různé akce, které můžete kliknutím na ně provést.

Můžete vidět následující akce:

  • Stáhnout žádost o přátelství (zruší žádost ještě před jejím potvrzením)

Seznam žádostí o přátelství

Zobrazuje všechny nabídky na přátelství, které Vám zaslali ostatní hráči a ještě nebyly potvrzeny.

Jednotliví hráči jsou zobrazeni v tabulce a vidíte následující údaje

  • Přezdívku přítele včetně jména
  • Počet vyhraných her
  • Počet prohraných her

Poslední sloupec umožnuje různé akce, které můžete kliknutím na ně provést.

Můžete vidět následující akce:

  • Potvrdit přátelství (Potvrdíte danému hráči jeho žádost a stanete se přáteli)
  • Odmítnout žádost (Odmítnete žádost o přátelství od daného hráče)