Pravidla hry Dáma

Pravidla hry Dáma

  1. Šachovnice má 8x8 herních polí.
  2. Každý hráč má na začátku hry 12 hracích kamenů. Tyto kameny jsou rozestavěny na prvních 3 řadách černých polí. Hráčovi kameny jsou odlišeny od soupeřových pomocí barev.
  3. Kameny se pohybují pouze vpřed o jedno hrací pole a to pouze po diagonálách.
  4. Dáma se může pohybovat diagonálně dopředu a dozadu a to o libovolný počet polí.
  5. Pokud obyčejný kámen dojde na druhou stranu šachovnice, přemění se v dámu.
  6. Jestliže v jedné diagonále je hráčův kámen vedle soupeřova kamene, za kterým je volné místo, hráč musí tento kámen přeskočit a svůj kámen umístit na volné pole za ním. Stejné pravidlo platí i pro dámu.
  7. Skákání je povinné. Může-li hráč skákat jak dámou, tak obyčejným kamenem, musí skákat dámou. V případě, že může jedním kamenem přeskočit několik kamenů, musí tak učinit. Při vícenásobném skoku nelze přes jeden kámen skočit vícekrát.